مشکل ازدواج دارید؟

 شهوت بهتون فشار آورده؟

نمیخواهید به گناه بیفتید؟

یا خدای ناکرده آلوده شدید! ولی دوست ندارید ادامه بدید!؟
می خواهید نجات پیدا کنید!؟

مورد مناسب پیدا نمیشه!؟

سنتون بالا رفته! و نگرانید!؟

پس با ما همراه شوید! تا  شما را جائی بفرستیم که دست خالی برنگردید!!!

دریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 45 ثانیه


برای دیدن مطالب بیشتر در موضوع ازدواج اینجا کلیک کنید