توی دیوار کوچه های بعضی از محله ها شاید خیلی دیده باشید که نوشته شده: « زن کوچه نشین عروس شیطان است!»

توی کوچه نشستن و رفت و آمد غیر ضروری تو کوچه و خیابون برای زنان یقینا زشت و ناپسنده! ولی آیا واقعا زنان کوچه نشین عروس شیطانند؟؟

برای دریافت جواب با ما همراه شوید!

خداوند در جهان برای هر موجودی جفتی آفریده و نر و ماده ای قرار داده تا با زناشویی نسل آنها گسترش پیدا کند.

شیطان جفت ندارد و تولید مثل او با سایر موجودات متفاوت است.

در روایتی وارد شده : «شیطان وقتی می خواهد تولید مثل کند ، ران های خود را به هم می مالد و از این راه تولید مثل می کند.»

اما برای ارضای خواهش های نفسانی از چند راه وارد می شود :

1.       نزدیکی با زنان! آن گاه که مردی قصد هم بستری با همسر را دارد ، اگر " بسم الله " و نام خدا را بگوید ، شیطان از او دور می شود ولی اگر فراموش کند یا عمداً نام خدا را نبرد ، او نیز حاضر شود و با مرد شرکت کند .

قرآن در این باره می فرماید : «و شارکهم فی الاموال و الاولاد »

(خداوند خطاب به شیطان ) : « ای شیطان ! در دارایی و فرزنان آن مردم شرکت کن»[1]

2.       لواط با افراد مست! وقتی کسی شراب می خورد عقل و شعور خود را از دست می دهد و مست می شود و دیگر چیزی نمی فهمد، در این حال شیطان ملعون با آنان لواط می کند و شراب خوار مست را عروس خود می کند.

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ‏ بَاتَ‏ سَکْرَانَ بَاتَ عَرُوساً لِلشَّیَاطِین‏![2]

« کسی که شب را به پایان برد ، در حالی که مست شراب باشد ، صبح را به صبح رسانیده در حالی که عروس شیطان بوده است »

آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید : «شراب خوار صبح را به شب می رساند وشب را به صبح می رساند در حالی که خداوند بر او غضبناک است». و نیز فرموده : «کسی که در شب شراب بخورد و مست و بی هوش شود ، به طوری که به چیزی توجه نداشته باشد ، عروس شیطان است و آن ملعون با او لواط می کند . از این رو ، وقتی از خواب بیدار شد ، همانطور که از جنابت غسل می کند باید غسل نماید و اگر غسل جنابت نکند ، هیچ عملی از او قبول نخواهد شد و خداوند او را از همه دشمن تر می شمارد».[3]

پس با این وجود  باید بنوسیم:«هر کس شراب بخورد عروس شیطان است!!»

 

[1] . ( بنی اسرائیل / 63 )

[2] . جامع الأخبار(للشعیری) ؛ ؛ ص149

[3] . ( بحار ج79 ص148 - 150 )