در احادیث توصیه شده است که زنان ، بدون حضور مرد محرم ، با نامحرم خلوت نکنند .


خلوت کردن با نامحرم مایه فساد قلب و روان انسان

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) ، چهار چیز را مایه فساد قلب و روان انسان مى داند که یکى از آنها خلوت با زنان نامَحرم است . دلیل آن نیز وسوسه شدن دل و تمایل انسان به جنس مخالف است .[1]

کسى که با زنى خلوت مى کند ، معمولاً به سوى او متمایل مى شود!!!
رسول خدا (صلى الله علیه و آله)  در این باره مى فرماید : از هم صحبتى با زنان [ نامَحرم ] بپرهیزید ؛ زیرا هیچ مردى با زن نامحرمى خلوت نمى کند ، مگر این که نسبت به او قصدى داشته باشد . [2]
(
به خیلی ها وقتی مه میگویی چرا با او ارتباط داری میگویند "دلت پاک باشد"،"به چشم خواهری یابرادری به او نگاه میکنم یا حرف میزنم " و کاسه داغتر از آش میشوند خلاصه اینکه با عملی شیطانی می خواهند دلشان پاک باشد!! یا آیا این احساسی را که به طزف مقابل دارند وجدانا به خواهر یا برادرشان هم دارند)!

درخلوت با نامحرم خودِ شیطان خواهد آمد!!
هر کس که با زن نامحرم خلوت کند ، نفر سوم آنان خودِ شیطان است (شیطان بنی آدم را به وسیله اعوان و انصارش فریب میدهد) و چنین خلوتى ، معلوم است که چه پیامدى خواهد داشت .
رسول خدا (صلى الله علیه و آله) مى فرماید : هرگز مردى با زنى خلوت نکند ؛ چرا که نفر سوم ، خودِ شیطان خواهد بود . [3]

نزدیک ترین موقعیت شیطان نسبت به انسان!
در چنین موقعیتى ، شیطان نیز بیش از هر وقت دیگرى به انسان نزدیک مى شود . شیطان ، خود به حضرت نوح علیه السلام مى گوید که : هنگام خلوت با زن نامحرم ، بیش از هر وقت دیگرى ، به فرد ، نزدیک هستم .[4]

در روایتى از امام باقر (علیه السلام) نیز آمده که ابلیس به حضرت موسى (علیه السلام) گفت : و هرگز با زن نامحرمْ خلوت نکن ؛ چرا که کسى جز خودم را واسطه میان شما دو نفر قرار نمى دهم.[5]
پیامبر (صلى الله علیه و آله) نیز مى فرماید : یکى از توصیه هاى شیطان به حضرت موسى (علیه السلام) این بود : اى موسى! نه تو با زنى خلوت کن و نه او با تو خلوت کند ؛ زیرا هیچ مردى با زنى خلوت نمى کند و هیچ زنى با مردى خلوت نمى کند ، مگر این که خودم همراه او باشم ، نه یارانم . [6]
ظرافت این دو روایت ، در این است که براى بیان وضعیت شیطان در چنین موقعیتى ، از دو صفت «مُصاحب» و «رسول» استفاده شده که مى تواند بیانگر عملکرد وى باشد . واژه اول ، نشان مى دهد که در موقعیت خلوت ، شیطان ، مصاحب و همراه انسان مى گردد و واژه دوم ، نشان از واسطه گرى شیطان و ارسال پیام هاى نامرئى ، از یکى براى دیگرى است . هنگام خلوت ، هر کدام از زن و مرد ، ممکن است احساس کند که گویا کانال ارتباطى دو طرفه اى میان آنها برقرار شده و از طرف مقابل ، پیام علاقه و تمایل ، ارسال مى گردد . احساس ارسال چنین پیام هاى عاشقانه اى ، در حقیقت ، همان حضور شیطان است.

حرمت چت کردن!

سوال :چت کردن با زنان غیرمسلمان و انجام دادن صحبت های تحریک آمیز با آنها, چه حکمی دارد؟

پاسخ :همه مراجع: حرام است. دفتر: همه مراجع.

 

برگرفته از کتاب "جوان، هیجان و خویشتنداری" موجود در پایگاه اینترنتی حدیث نت و...

مطالعه کتاب[1] . بحار الأنوار ، ج ۷۴ ، ص ۱۹۲

[2] . کنز العمّال ، ج ۵ ، ص ۳۲۷ .

[3] . مستدرک الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۶۵ ؛ مسند ابن حنبل ، ج ۳ ، ص ۴۴۶

[4] . . مستدرک الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۶۵ .

[5] . مستدرک الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۲۶۵

[6] . بحار الأنوار ، ج ۷۲ ، ص ۱۹۷ .