سؤال: به فرموده قرآن یکی از راه های کنترل هوای نفس در ارتکاب گناهان و انجام مفاسد پناه بردن به نماز است اما اگر واقعا نماز، انسان را از فحشا و منکر باز مى‌‏دارد، چرا بعضى نمازگزاران باز هم مرتکب خلاف مى‌‏شوند؟

جواب: قرآن می‌فرماید: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ» (عنکبوت/45) نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه بازمی‌‌دارد. اما باید بدانیم که تخمه پوک، هیچ‌گاه سبز نمى‌‏شود و نماز بدون حضور قلب، نماز بدون شرایط صحت و قبولی تخمه پوک است. نمازى سبب دورى انسان از مفاسد مى‌‏شود که با حضور قلب و حفظ شرایط باشد و گرنه حرکت لب و کمر چنین خاصیّتى را ندارد.

منبع: کتاب تمثیلات قرائتی