خیلی از مردم بخاطر فرزندان و خانواده دچار گناه می شوند، با نافرمانی پروردگار و پا گذاشتن روی حقوق مردم، معصیت کار میشوند و در توجیه می گویند: بخاطر آسایش و محبت به خانواده این کارها را مرتکب شدم!

درست است که تلاش برای رفاه خانواده در حکم جهاد است اما به چه قیمتی؟!!

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند:

 إیّاکَ أن تَدَعَ طاعَةَ اللّهِ و تَقصِدَ مَعصیتَهُ شَفَقةً على أهلِکَ، لأنَّ اللّهَ تعالى یَقولُ: «یا أَیُّها الناسُ اتَّقُوا رَبَّکُم و اخْشَوْا یَوماً لا یَجزِی والدٌ عن وَلَدِهِ و لا مولودٌ هو جازٍ عَن والِدِهِ شَیْئاً»( لقمان: 33.)

مبادا به خاطر دلسوزى براى خانواده‏ات، طاعت خدا را وا گذارى و به نافرمانى او روى آورى؛ زیرا خداوند متعال مى‏فرماید: «اى مردم! از پروردگارتان بترسید و از آن روزى بهراسید که نه پدرى مى‏تواند براى فرزندش کارى بکند و نه فرزندى براى پدرش».

میزان الحکمه،ج‏4،263 حدیث: 6743.