بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت: «این زن، هرزه است به خانه او نروید.»
بودا به کدخدا گفت: «یکی از دستانت را به من بده.»
کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت.
آنگاه بودا گفت: «حالا کف بزن.»
کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: «هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند.»
بودا لبخندی زد و پاسخ داد: «هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند.  بنابراین مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند.»

نظر: البته اگر زنان به مردان چراغ سبز نشان ندهند هیچ مردی سراغ هرزگی نمی رود! و هرزگی این زن بسیار از مردان پاک و حتی زنان پاک را به هرزگی می کشاند.
این تعبیر بودا گرچه تا حدودی درست است اما اصلا دقیق نیست و علاوه بر اینکه تجربه ثابت کرده، احادیث اهل بیت علیهم السلام هم تایید می کنند که زن فاسد یکی از دامهای شیطان و اسباب فساد جامعه است.
در ضمن قبول دعوت نامحرم و خلوت با وی نه معقول است و نه مشروع.