اولین و کاملترین نرم افزار اندروید «درمان معنوی انحرافات جنسی و کنترل شهوت» تولید شد.

این نرم افزار شامل سه بخش اصلی معرفی گناهان جنسی، ریشه ها و عوامل و راه های نجات است.

امید است که با مطالعه این نرم افزار قدمی ارزنده در جهت احیای معروفات و امحای منکرات و در نهایت سلامت اخلاقی جامعه برداشته باشیم به یاری ایزد منان.

بخش اول: معرفی گناهان جنسی

 1. زنا
 2. تجاوز
 3. لواط (همجنس بازی مردان)
 4. سحق (همجنس بازی زنان)
 5. استمناء (خود ارضائی در مردان)
 6. استشهاء (خود ارضائی در زنان)
 7. نزدیکی با حیوانات
 8. مسائل زناشوئی

بخش دوم: ریشه ها و عوامل

 1. بی غیرتی مردان
 2. روابط ناسالم محرم و نامحرم
 3. حجاب و پوشش نامناسب
 4. آرایش و زینت زنان برای نامحرم
 5. نگاه و چشم چرانی
 6. شرابخواری
 7. موسیقی و غنا
 8. قیادت (واسطه گری برای زنا یا لواط)
 9. عوامل فرهنگی و رسانه ها
 10. ترک امر به معروف ونی از منکر

بخش سوم: راه های نجات

 1. توبه
 2. کنترل شهوت
 3. ازدواج
 4. کنترل انحرافات جنسی فرزندان
 5. علم و آگاهی

لینک صفحه دانلود: http://nidamat.com/?p=16638