نزدیکی از پشت با همسر (حتی در غیر ایام حیض)کراهت شدیده دارد!!

چرا وطی همسر از دبر مکروه است؟

نزدیکی با همسر از پشت از نظر بسیاری از فقها مکروه است. البته کراهت آن شدید است. مقاربت از این طریق موجب بیماری های مختلف جسمی و روحی برای زن می شود. زن نیز معمولاً نسبت به این کار طبعا تمایلی ندارد. احتیاط این است که اگر زن راضی نباشد این کار ترک شود!

حدیث:

صفوان بن یحیى به حضرت رضا علیه السلام گفت: «مردى از دوستان شما از من خواسته است تا از شما درباره مساله‏اى که خود از پرسیدن حیا دارد، سؤال کنم.

حضرت فرمود: سوالش چیست؟ گفتم: آیا مرد مى ‏تواند با زنش از پشت آمیزش کند؟

حضرت فرمود: آرى این حق اوست. پرسیدم: آیا شما چنین مى ‏کنید؟ حضرت فرمود: نه ما چنین نمى‏کنیم.»[1]

سدیر گوید: «از امام باقر علیه السلام شنیدم که مى‏فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: پشت‏هاى زنان بر امّت من حرام است.»[2]

حکم نزدیکی از پشت در زمان حیض

حکم نزدیکی از پشت در زمانی که زن حائض است, چیست؟

آیات عظام امام, خامنه ای, صافی, مکارم و نوری: کراهت شدید دارد[3].

 آیات عظام بهجت, تبریزی و وحید: بنابر احتیاط واجب, جایز نیست[4]

 آیات عظام سیستانی و فاضل: اگر زن راضی باشد, کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد, بنابر احتیاط واجب جایز نیست[5]

حکم سایر لذتها در زمان حیض

آیا زن و شوهر, می توانند در زمان حیض به جز نزدیکی, سایر استمتاعات را از یکدیگر داشته باشند؟

همه مراجع: آری, جایز است   ولی کامیابی از ناف تا زانوی او کراهت دارد, مگر آنکه از روی لباس باشد.[6]

 [1] . منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة) ؛ ج‏25 ؛ ص473. بروجردى، آقا حسین عده اى از فضلاء، منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة)، 31جلد، انتشارات فرهنگ سبز - تهران، چاپ: اول، 1386 ق.

[2] . منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة) ؛ ج‏25 ؛ ص479

[3]. نوری, توضیح المسائل, م 452   امام و صافی, توضیح المسائل مراجع, م 450   مکارم, تعلیقات علی العروة, احکام الحیض, السابع و خامنه ای, استفتاء, س 425.

[4] . وحید, منهاج الصالحین, ج 2, م 228   بهجت, وسیلة النجاة, ج 1, م 268   تبریزی, منهاج الصالحین,228,1.

[5] . فاضل, تعلیقات علی العروة, احکام الحیض, السابع   سیستانی, توضیح المسائل مراجع, م 450.

[6]. العروة الوثقی, احکام الحیض, السابع.