قرآن کریم یه وعده عجیب به افراد اهل گناه داده  که خیلی خیال برانگیز و رویایی به نظر میرسه.

گاهی آرزو میکنیم کاش آدم بهتری بودم، کاش بیشتر اهل خوبی ها بودم و کمتر اهل گناه،کاش اصلا میشد همه بدی هایم  تبدیل به حسنات می شد.

واینجاست که خدای مهربان در قرآن به این آرزوی ما قبل از این که به وجود آمده باشیم توجه کرده و قول هایی به ما داده است.

این وعده این است که در شرایطی خدا سیات ما را تبدیل به حسنات کند .شاید اگر آیه صریح در این باره نداشتیم باورش سخت به نظر میرسید ولی آیه صریح قرآن این مطلب رو بیان میکنه.

خدا در آیه 70 سوره فرقان می فرماید:

« من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما»

یعنی  آنان که توبه کنند و ایمان آرند و به کاری شایسته دست یازند که خداوند بدی هایشان را به نیکی بدل می سازد و خدا آمرزنده ای مهربان است.

البته در این آیه سه شرط برای این تبدیل وتبدل مطرح شده

1) توبه: یعنی تصمیم به ترک گناه و عدم بازگشت به آن و تلاش برای جبران مافات. از جمله جبران حق الناس

2) ایمان: یعنی نیت را برای خدا خالص کردن و از روی اراده و قلب، به او و صفاتش اعتقاد داشتن.

3) عمل صالح: یعنی اطاعت خدا و حرکت در مسیر فطرت الهی.

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن

تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی

نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به

که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی

(سعدی)

منبع: پاتوق بچه شیعه ها