ترساندن از فقر

بقره/ 268: الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء.

شیطان شما را از فقر مى ‏ترساند و به کار ناشایسته فرمان مى ‏دهد.

هنگامى که مى‏ خواهد انسان را از انفاق فى سبیل الله بازدارد ، مى‏ گوید: خرج نکن ، خودت فقیر مى ‏شوى! یا براى آنکه آدم ها را از جهاد باز دارد،آنان را مى ‏ترساند.

 

آل عمران / 175: انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین.

همانا این شیطان است که پیروان خود را مى ‏ترساند ، شما از آنان نهراسید و اگر مؤمن هستید از من بترسید.

فرمان به فساد و فحشاء

از علائم و قرائن وسوسه های شیطانى ، یکى امر به فحشاء است ، هر گاه آدمى احساس کرد که تمایل به فحشاء دارد بداند که وسوسه‏ اى از شیطان است. 

نور/20: و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء و المنکر.

کسى که از گامهاى شیطان پیروى مى ‏کند، (بدان) که او به کار ناشایسته و ناپسند فرمان مى ‏دهد.

 

فراموشی یاد خدا

انعام/68: و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین.

و چون شیطان تو را به فراموشى اندازد (از یاد خدا) ، پس از یاد آوردن (این مطلب یا خدا) دیگر با گروه ستمکاران منشین.

 

اسراف و تبذیر

از دیگر نشانه‏ هاى تبعیت از شیطان، «تبذیر» است:

اسراء/27: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.

اهل تبذیر و اسراف برادران شیطانند.