صرفا جهت تذکر به خودم!

عالم مجازی هم محضر خداست؛
خواهر من! برادر من!
هر حرکتی تو دنیای مجازی انجام میدی مصداقش تو دنیای واقعی رو هم در نظر بگیر.
ببین خدا خشنوده از اون کار یا نه؟
برخوردها اساسی ترین مشکل دنیای مجازی هستند!
برادر من که با قصدی که خودت و خدات می دونین با خانم گرم می گیری،
خواهر من که با عشوه و ناز با آقایون حرف می زنی،


مصداق همین کار تو دنیای واقعی رو هم در نظر بگیر.
به خودت اجازه انجامش رو میدی؟
عالم مجازی هم محضر خــــــــــــداست!

حضور در فضای مجازی یک خلوتی برای آدم درست میکند که می ماند، یک مانیتور و شهرفرنگ اینترنت و یک کاربر تنها و خفا و صفا و ...
بکش ترمز دستی را؛
هیچ خلوتی خالی از خدا و نظارتش نیست...
حالا گیریم رفیق ناباب و ذغال خوب هم مهیا بود، پس حیای من و تو کجاست؟
قابلیت(Close) ضربدر ساخته شده برای همین مواقع ...
بعضی از سایت ها و لینک ها و گروه ها، دیدن و نگاه کردنشان هم گناه دارد، بالذت و بی لذت هم ندارد...
بگو روشنفکری رو بی خیال و انگشتت را بگذار رو کلید چپ موس و برنامه را ببند ؛
بگذار خدا بداند استفاده از این انگشت را خوب بلدی ...

خـــــدایـــــــــــا هر چنــــد وقـــت یکبــــار به ما یـــــــــاد آوری کن:
نامحـــــــــرم نامحـــــــــــــرم اســــــــت...♥♥♥
چه در دنیـــــــــای حقــــــــیقی ...♥♥♥
چه در دنیای مجــــــــــــازی ...♥♥♥

 

فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندانی میخواهد.

یادمان نرود:

گاهی به گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم...

یادمان نرود:

فضای مجازی هم محضر خداست...

در روز حساب تمام این سایت ها،...تمام کلیک ها ....یاهو مسنجر...آدی ها..

چت روم ها...به حرف می آیند و گواهی می دهند بر کارهایمان....

نکند که شرمنده شویم....امان از لحظه غفلت که خدا شاهد است و بس.....

گاهی روی مانیتور کامپیوتر بچسبانیم ورود شیطان ممنوع....ط

خدایا ...
یاریم کن نگاهم....در این افق فضای مجازی ....
جز برای تو نبیند ....
و انگشتانم ...
جز برای تو ....
کلیدی را فشار ندهند ....

وبلاگ کوثر نور و ...