طبق قاعده کلى ، که تمام اشیاء عالم احساس و شعور دارند، زمین هم از این قاعده و قانون بیرون نیست . هم احساس و شعور دارد و هم افراد نیک و بد را مى شناسد. به بعضى از جنازه ها ((مرحبا)) و خوش آمد و به بعضى دیگر ((لامرحبا)) و خوش نیامدى مى گوید: بعضى را قبول مى کند و بعضى را بیرون مى اندازد. در این باره به داستانى که در ذیل آورده مى شود توجه کنید:

در زمان حضرت صادق علیه السلام زن زانیه ای بود که هر وقت بچه ای از طریق نامشروع متولد می کرد، او را به تنوری می انداخت و می سوزاند! تا اینکه اجل آن زن رسید و او مرد. اقربا و خویشان او، زن را غسل و کفن کردند و برایش نماز خواندند و به خاکش سپردند.

ولی یک وقت متوجه شدند که زمین جنازه این زن بدکاره را قبول نکرده و به بیرون انداخته است. آن عده که در جریان دفن این زن بدکاره شرکت داشتند، گمان کردند که شاید اشکال از زمین و خاک باشد، و بنابراین جنازه را بردند و در جای دیگر دفن کردند ولی دوباره صحنه ی قبل تکرار شد، یعنی زمین جسد را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد!

مادرش متعجب شد و به محضر مقدس حضرت امام صادق علیه السلام آمد و گفت: ای فرزند پیغمبر به فریادم برسید و جریان را برای حضرت بازگو کرد و متمسک و ملتجی به ایشان گردید.


حضرت امام صادق علیه السلام وقتی این قضیه را از زبان مادرش شنیدند و متوجه شدند که کار آن زن زنا کردن و سوزاندن بچه های حرامزاده بوده است، فرمودند: هیچ مخلوقی حق ندارد که مخلوق دیگر را بسوزاند، و سوزاندن در آتش، فقط بدست خالق است!

مادر آن زن بدکار به امام علیه السلام عرض کرد: حالا چه کنم؟ حضرت فرمودند: مقداری از تربت جدم حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین علیه السلام را همراه جنازه اش، در قبر بگذارید. زیرا تربت جدم امام حسین علیه السلام، مشکل گشای همه ی امور است. مادر آن زن زانیه، مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت و دیگر آن ماجرا تکرار نشد! [1] .


[1] خاک بهشت ص 119 به نقل از منتهی المطلب ج 1، ص 461، وسائل ج 2، ص 742، بحار ج 82، ص 45 - کرامات الحسینیة ج 2، ص 106 - خزینة الجواهر ص 243 - وقایع الایام ص 161 به نقل از تظلم الزهراء -علیهاالسلام - کبریت احمر ص 347 و ص 462.به نقل: بی باک نیوز

تنها آثار زنا در عالم قبر و قیامت ظاهر نمى شود بلکه در دنیا هم ظاهر خواهد شد. از جمله:
1:هر کس با زن ها و دخترهاى دیگران زنا کند، با زن یا دختر و خواهر او زنا خواهند کرد.
2:خرابی و رفتن برکت از خانه!
3:فقر و خشکسالی!
4:از بین رفتن روزی!
5:مرگ ناگهانی !
6:وقوع زلزله!
دیدن متن احادیث فوق