توجه:
دقت کنید که سه مورد 3 و 4 و 5 بیشتر ممکن است مورد غفلت واقع شود و متاسفانه به موارد متعددی از آنها را برخورد داشته‌ام.
از باب اینکه لا حیاء فی الدین مجبوریم بعضی از مطالب را برای بروز جلوگیری از گناه یروز مشکل مطرح کنیم متاسفیم.
در مورد مسائل فوق الذکر مراجع عظام تقلید غالبا متفق القولند.
ازدواج در 5 مورد حرام  ابدی است!

1.    ازدواج با محارم نسبی (مثل خاله و عمه و مادر و خواهر و...!)

2.   ازدواج با  محارم رضاعی (که شرایط و نکاتش در جای خود ذکر شده)

3.     اگر مردی بالغ، با پسری نابالغ لواط کند (معاذا بالله)

1.      مادر آن پسر (و هر چه بالا رود)

2.      دختر(های) آن پسر (هر چه پایین رود)           

3.      خواهر (های آن پسر)

بر او حرام می شوند.

نکته1:در این مورد (خانمهایی که محارم پسر هستند) فرقی بین نسبی و رضاعی نیست!

نکته2:بنابراحتیاط واجب، حتی اگر آن پسر بالغ باشد یا لواط کننده نابالغ، باز هم حرمت ابدی ایجاد میشود.)

3.     اگر مردی با پدر، برادر، پسر همسرش لواط کرد بنابراحتیاط بر آن همسر حرام ابدی میشود.

4.   ازدواج با زنی که وقتی در عقد شوهر قبلی اش بوده، با او زنا کرده است.

توضیح: اگر یک زن‌شوهردار با مردی زنا کند، بنابراحتیاط واجب، آن زن بر آن مرد حرام ابدی میشود و حتی اگر شوهرش بمیرد یا طلاقش دهد و...، باز هم نمیتواند با او ازدواج کند.

نکته:  در این مساله فرقی نیست که آن زن در عقد دائم شوهرش بوده یا موقت، مسلمان بوده یا نامسلمان،باکره بوده یا غیرباکره،ناآگاه بوده یا حکم این مساله را میدانسته و فرقی نیست که زانی، میدانسته آن زن شوهر دارد یا نمیدانسته.

5.     اگر زنی را که در عدّه شوهر قبلی اش بوده است به عقد خود در آورد.

اگر با زنی که در عدّه (عقددائم/عقدموقت/وطئ‌به‌شبهه/وفات/بائن/رجعی/...) از مردی دیگر است، عقد (موقت/دائم) کرد؛

فرض1: اگر یکی از آن دو (زن یا مرد)، میدانسته که { ازدواج در عدّه حرام است و میدانسته که زن در عدّه است } بر او حرام ابد میشود (ولو هیچ کاری با هم نکرده باشند)

فرض2: اما اگر هر دو جاهل بوده‌اند و نمیدانسته‌اند که آن زن در عدّه است و باید مدت معلوم عدّه را ازدواج نکند

 اگر بعد از ازدواج ِ این دو جاهل! دخولی (ولو از دبر) صورت گرفته باشد، بر همدیگر حرام ابدی میشوند.

در غیر اینصورت، عقد اخیر باطل بوده و پس از پایان مدت زمان عدّه میتوانند با هم ازدواج کنند.

توجه:

متاسفانه این مورد درباره زنانی که در عقد موقت یا عده ازدواج موقت هستند و در همین حین برایشان خواستگار دائم می‎آید زیاد پیش می‎آید.

منبع : جلد سوم منهاج آیةالله سیدعلی‌سیستانی

مطالب مربوطه:

19 ازدواج ممنوع!!

برای دیدن مطالب بیشتر در موضوع ازدواج اینجا کلیک کنید