استمناء (در مردان و استشهاء در زنان) یا خود ارضایی یعنی بازی کردن با خود به قصد بیرون آمدن منی! خود ارضایی حرام و گناه کبیره است و عملی انحرافی است و باید با عمل و رفتار با آن مقابله کرد و راه درمان آن جز با رعایت دقیق دستورالعملها محقق نمیشود، ولی چون هر عملی نیاز به دانش و اطلاعات خاصّ خود دارد، بنابراین راه کنترل و درمان این بیمارِ و عادت زشت نیز بدون کسب آگاهی در مورد مضرات و عواقب آنمیسر نیست.

توجّه به سه نکته در باره استمناء الزامی است:

1- آگاهی از حرمت شرعی و اخلاقی آن؛ (و اینکه این کار و عمل یکی از رذائل اخلاق جنسی و انجام آن طبق روایات، موجب دورشدن از رحمت خدا واهل بیت (علیهم السلام)  و زایل شدن عقل میشود و از لحاظ شرعی حرام و گناه کبیره محسوب میشود و هر گناهی نور ایمان را تضعیف می کند و باعث تاریکی و آلودگی روح انسان میشود. نوری که انسان بدان نیاز فراوان دارد و در اثر فقدان آن، در دنیا دچار خسران و در آخرت دچار عذاب و حسرت خواهد شد).

2-  آگاهی از عواقب سوء استمناء.

3- آگاهی از روش پیشگیری و درمان.

که انشاءالله در این وبلاگ به همه این موارد اشاره خواهد شد!