گناه شناسی

سیصد و سیزده فدائی منجی انسانهایی هستند حلال زاده، با تربیتی درست، با ایمانی استوار چون کوه، دارای کسب حلال و گوش،چشم،زبان،شکم و دامن پاک

احکام موسیقی، دست زن، رقصیدن، شادباش

 • ۱۹۲۹ نمایش
 • حاج آقا فلاح زاده پاسخ می دهند:

  1- آیا رقصیدن یا دست زدن در مجلس زنانه گناه دارد یا خیر؟

  پاسخ اگر این دو با هم و همراه با موسیقی باشد، یعنی مجلس تبدیل به مجلس عیش و نوش و لهو و لعب شود اشکال دارد، به این معنا است که حرام است . گاهی اوقات ما می گوییم اشکال دارد و بعضی از اوقات نیز می گوییم جایز نیست . در این مواقع برخی از افراد می گویند : شما گفتید جایز نیست نگفتید که حرام است . جایز نیست در مورد کارها و فعل مکلف یعنی حرام است. اینجا هم وقتی که می گوییم اشکال دارد مقصود این است که حرام است . اما اگر در آن حد نبود ، چون حکم رقص از دست زدن جدا است . اکثر فقها می گویند که در مجلس زنانه رقص حرام است اما بعضی از فقها گفته اند اگر مختصر باشد ، نامحرم و مردی نیز در مجلس زنانه حضور نداشته باشد و مجلس نیز به مجلس رقص تبدیل نشود اشکالی ندارد . اما اکثر فقها گفته اند که بجز رقص زن و شوهر برای یکدیگر بقیه ی آنها حرام است .  در مورد کف زدن اگر این کف زدن موزون نباشد که تبدیل به مجلس عیش و نوش شود، مقصود از موزون این است که همراه با آهنگ حرام باشد، حتی ممکن است یک شعری نیز همراه با آن بخوانند و کف بزنند . مثلاً الان در برخی از مراسم میلاد و مراسم مذهبی همراه با خوانندگی کف هم می زنند در این حد برخی از فقها گفته اند که اشکالی ندارد .

  2-گرفتن شاد باش در مراسم عروسی و خرج کردن آن چه حکمی دارد ؟

  پاسخ شادباش یا مخفف آن شاباش حرام است زیرا مرسوم است که به افرادی که در مجالس می رقصند شاباش می دهند این دو فرض دارد یا مزد یک کاری است یا هدیه است . مثلا اگر شخصی در مجلسی عده ای را خندانده است یا کار دیگری کرده است اگر آن کار حرام باشد نه می توان به او مزد داد و نه می توان بابت کارش به او هدیه ای داد . هر دو عنوان از نظر حکم فرقی نمی کند . یک وقت کارش حرام خلاف شرع نیست . مثلا مطلبی را خوانده که بد نبوده و خوب هم خوانده است خلاف شرع هم نبوده و غناء هم نبوده است یا طنزی گفته و مجلس را شاد کرده که به او مزد یا هدیه می دهیم که این اشکالی ندارد . اما اگر با مطالب حرام یا رقص حرام مجلس را شاد کرده باشد ، شادباش دادن چه بعنوان مزد یا هدیه حرام است و افراد باید از آن پرهیز کنند . حالا ممکن است که بپرسند شادباش دادن حرام است یا گرفتن آن ؟ اگر شادباش حرام باشد گرفتنش هم حرام است . یعنی ما  نمی توانیم به فردی که کار حرامی انجام می دهد مزد یا هدیه بدهیم و او هم نمی تواند آنرا بگیرد . استفاده ی آن جایز نیست و حرام است .

  3- آیا گوش دادن به موسیقی هایی که از رادیو پخش می شود حرام است؟

  پاسخ رادیو که خصوصیتی ندارد اگر این از تلویزیون هم پخش بشود باز این سوال مطرح است . این به کیفیت نواختن ، خود موسیقی و همچنین فتوای مرجع تقلید شما بر   می گردد . بعضی از فقها کلا موسیقی را حرام می دانند و گوش دادن و نواختن موسیقی را جایز نمی دانند . ولی عده ای از فقهای بزرگوار نظرشان این است که موسیقی دو نوع است . موسیقی یا غیرمطرب و مطرب . آن موسیقی که مطرب نیست آرام است . بعضی از سرودهای مذهبی که همراه با موسیقی است و بسیاری از آهنگ هایی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود یک موسیقی آرامی دارد و رقص آور نیست . جوری نیست که در مراسم عیش و نوش می نوازند . فتوای خیلی از فقها بر این است که نواختن این گونه موسیقی و گوش دادن آن اشکالی ندارد. اما اگر موسیقی مطرب باشد ، موسیقی تند و   رقص آوری باشد و آن جوری است که در مراسم عیش و نوش می زنند و می رقصند حرام است . حالا سوال می کنند که ما موسیقی رادیو یا تلویزیون را گوش بدهیم یا نه ؟ ما موسیقی مطرب و غیر مطرب را توضیح دادیم و فتوای علما را هم توضیح دادیم . حالا شما هستید و موسیقی که دارد پخش می شود یا می دانید از نوع حرام است نباید آنرا گوش بدهید یا می دانید از نوع مجاز و حلال است و اگر فتوای مرجع تقلید شما این است که موسیقی آرام اشکالی ندارد می توانید آنرا گوش بدهید . یا اینکه نمی دانید جزو موسیقی حلال است یا حرام ، در اینجا هم گوش دادن آن اشکال ندارد ولی احتیاط خوب است . بهتر است موارد مشکوک را گوش ندهید .

  4- گوش کردن به موسیقی های غیر مجاز صرفا برای سرگرمی چه حکمی دارد ؟

  پاسخ موسیقی مجاز وغیرمجاز هیچ تفاوتی ندارد . سوال این طور می شود که گوش کردن به موسیقی هایی که مناسب مجالس لهو و لعب چه حکمی دارد ؟ گوش کردن به آن ، پخش کردن و ترویج کردن آن حرام است چه برای سرگرمی وغیر سرگرمی . سرگرمی مجوزی برای هیچ گناهی نیست . اگر یک مارک مجازی روی بعضی از نرم افزارها زده شده و شما تصور می کنید که چون مارک مجاز دارد می توان آنرا گوش داد این طور نیست . ملاک این است که گوش دادن به موسیقی لهوی حرام است .  خرید و فروش نرم افزار و ترویج آن هم حرام است . انشاءالله ما غذاهای معنوی لذیذ از راه کانال گوش و چشم به روح مان برسانیم . زیرا روح ظرف وجودی برای تکامل ماست .

  5- کسی که اعمال مذهبی اش را انجام می دهد اگر موسیقی لهوی گوش کند ، آیا اعمالش باطل می شود؟

  پاسخ موسیقی لهوی حرام است . برخی از اعمال و گناهان مانع قبولی نماز و روزه خواهند بود . امکان دارد که این مانع قبولی اعمال مذهبی باشد . توصیه ی ما این است که شما که متدین هستید سعی کنید که کاری را که دین حرام کرده است حتی اگر میل شما به طرف آن عمل باشد ، آنرا کنار بگذارید .

  6- اگر در عروسی گرفتن مطمئن باشیم که عده ای به حرام می افتند ، این عروسی چه حکمی دارد؟

  پاسخ اصل عروسی گرفتن اشکالی ندارد ولی باید سعی کنید که افراد به گناه نیفتند . حالا ممکن است که شما عروسی بگیرید و خانمی هم حجابش را رعایت نکند ، این را باید آنها رعایت بکنند ولی شما هم باید تمهیداتی بیندیشید که مردان با زنان مختلط نباشند . واگر افراد حجاب شان را رعایت نمی کنند شما به آنها تذکر بدهید . موسیقی حرام هم نباشد.

  7-عروسی هایی که موسیقی حرام در آن پخش می شود چه حکمی دارد ؟

  پاسخ اگر موسیقی حرام است شرکت شما در آن مجلس حرام است اما گاهی رفتن شما به همان جلسه واجب است . به این شرط که اگر شما شرکت کنید آنها گناه نمی کنند و موسیقی حرام را قطع می کنند یا بخاطر احترام به شما یا بخاطر تذکر شما . اگر این امکان وجود ندارد و آنها به تذکر شما گوش نمی دهند و ممکن است که شما هم متهم بشوید و تایید کار حرام باشد ، در اینجا شما نباید شرکت کنید .

  8- آیا رقص برای خانم ها جایز است ؟

  پاسخ رقص حرام است . البته دو مورد استثنا دارد .یکی رقص زن و شوهر برای یکدیگر و دیگری اینکه بعضی از فقها گفته اند : در مجلسی که صرفا زن ها هستند و موسیقی و آواز حرام هم نباشد و مجلس هم مجلس رقص نشود ، رقص اشکالی ندارد .

  9- موسیقی هایی که در ورزشگاه ها می گذارند چه حکمی دارد ؟

  پاسخ موسیقی اگر حرام باشد چه در ورزشگاه بانوان باشد و چه  از رادیو پخش بشود ، حرام است . اما اگر آهنگی باشد که آرام باشد و مطرب نباشد بعضی فرموده اند که اشکال شرعی ندارد . بعضی از فقها کلا موسیقی را جایز نمی دانند . شما باید به نظر مرجع تقلید خودتان مراجعه کنید .

  10-وقتی داماد می رقصد به او شادباش می دهند.  آیا این مبالغ حرام است ؟

  پاسخ اگر رقص ، رقص حرام باشد شادباش هم حرام است . مزد کار حرام ،حرام است .

  11-رقص در چه مجالسی اشکال ندارد ؟

  پاسخ اکثر فقهاء رقص را حرام می دانند مخصوصا اگر مجلس رقص برپا بشود. رقص زن برای شوهر و بالعکس یک حکم استثنا است و اشکالی ندارد . غالبا رقص را حرام   می دانند.

  12-آیا گوش دادن به موسیقی های مجاز اشکال دارد ؟

  پاسخ بسیاری از فقها می فرمایند که موسیقی آرام و بدون مطرب حرام نیست . البته بعضی از فقها موسیقی را حرام می دانند .پس اگر موسیقی مجاز شرعی باشد اشکالی ندارد . اگر منظور شما موسیقی مجاز از صدا و سیما یا وزارت ارشاد است ، ممکن است که بعضی از آن موسیقی ها مجاز شرعی هم باشد ولی اگر مطرب دار باشد این آهنگ های مجاز وزارت ارشاد، مجاز شرعی نیست .

  14-شنیدن موسیقی با صدای خانم اگر هیچ اثری روی ما نداشته باشد چه حکمی دارد ؟

  پاسخ اگر موسیقی و خوانندگی حرام باشد حتی اگر هیچ اثری هم بر شما نداشته باشد ، حرام است . اگر موسیقی حرام نیست و آرام است و مطالب بدی هم نمی خواند ، اگر تاثیر روی فرد داشته باشد حرام است ولی اگر روی فرد تاثیری نداشته باشد اشکالی ندارد. تک خوانی زن جوان ، به فتوای اکثر فقها حرام است و بعضی قید تحریک آمیز را به آن زده اند .

  13-حکم درآمد خواننده های عروسی چیست ؟

  پاسخ این بستگی به مطالبی دارد که خوانده می شود .اگر فردی مطالب بدی نخواند و خوانندگی اش غنایی نباشد ، درآمدش اشکالی ندارد.بعضی از ذاکرین در مجالس عروسی شاد می خوانند ، مطالب باطل نمی خوانند وغنایی هم نمی خوانند که اینها اشکالی ندارد.

  منبع: زلال احکام

  خواهش میکنم به این سوال من پاسخ دهید:

  من دختری 19 ساله هستم در یک خانواده ی نیمه مذهبی که به شدت به پاکی و حفظ خود از رابطه با جنس مخالف هرچند کوچک و حتی در حد تماس اعتقاد دارم و این موضوع در خانواده ی ما مهم است
  حالا میخواهم واقعا توبه کنم ، از هر گناهی ولی در بعضی از اعمال به مشکل برخوردم که یکی از مهمترین و بزرگترین آن را مطرح میکنم
  از این جهت میگویم بزرگترین که دست خودم نیست
  من قبلا در مجالس عروسی زیاد رقصیده ام و همه ی رقص هارا بلدم به خاطر همین بیشتر ازم انتظار دارند
  حتی بعضی اوقات در سن 15 و 16 سالگی در مجالس مربوط به عروسی که نامحرم بوده با لباس پوشیده و روسری رقصیده ام، ولی همیشه برای آن چند بار که به اسرار خانواده ام بوده عذاب وجدان داشتم
  اما حالا که فهمیده ام رقصیدن حتی در مجالس زنانه حرام است میخوام از این عمل توبه کنم اما مادرم مجبورم میکند در عروسی برقصم و به نظرش دختری که در حد معمول نرقصد و آرایش نکند زرنگ نیست و جوانی این کاها را میطلبد ...
  در مورد حجاب و آرایش زورم نمیکند ولی در مورد رفتن به عروسی غیر ممکن است بگذارد نیایم تاکید میکنم غیر ممکن...
  والبته در همه ی عروسی ها موسیقی حرام پخش میشود و در این صورت من باید هیچ عروسی نروم ولی دست خودم نیست
  حالا سوال من این است که رفتن به عروسی به خاطر مجبور بودن و چون در صورت نرفتن قطعا باعث درگیری من با مادرم میشود بدون رقصیدن اشکال دارد؟
  تا وقتی که ازدواج کنم و از اراده ی مادرم خارج شوم؟؟؟
  خواهش میکنم جواب منو بدید

  سلام بر خواهر محترم
  همانطور که خودتان نوشته اید «اسیر دست جامعه» و مادرتان هستید و با یک بار نه قطعی گفتن کم کم از دست این اسارت آزاد خواهید شد و مطمئن باشید که پشتیبانتان خدای بزرگ غفار و رحیم خواهد بود.
  شما مجبور نیستید و البته نباید در امور حرام از مادرتان اطاعت کنید. خداوند اطاعت و نیکی با پدر و مادر را در ردیف عبادت و اطاعت از خودش قرار داده که این اطاعت شرعا فقط در اموری واجب و لازم است که شرعا حرام نباشد.
  ببخشید اگر ازشما بخواهد گناه بزرگتری را انجام بدهید شما این کار را میکنید!!؟؟؟
  پس شما محترمانه و بدون آزار وی از رفتن به این مجالس و از گناهان موجود در این مجالس خودداری کنید.
  خدا پشت و پناهتان یا حق


  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام:
  الذُّنوبُ الدّاءُ، و الدَّواءُ الاستغِفارُ، و الشِّفاءُ أن لا تَعودَ.
  گناهان بیماری‎اند و دارو استغفار است و شفایش به این است که به گناه باز نگردند.
  با توجه به حدیث شریف بیماری جامعه ما و افراد آن گناه است و بدترین بیماری آن است که صاحب آن از وجودش مطلع نباشد یا آنرا بیماری نداند.
  سعی بنده این است که به عنوان یک طلبه علوم دینی به انجام وظیفه در جبهه جهاد جنگ نرم به معرفی مصادیق، ریشه ها و علل بروز گناهان، آثار و عواقب دنیوی و اخروی، معرفی راه های پیشگیری و درمان گناه بپردازم.
  در ضمن محوریت با بحثهای گناهان شایع و مبتلی به است.
  باشد که مرضی رضای پروردگار متعال و باعث خشنودی مولایمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شود.
  موضوعات
  پیوندها
  Designed By Erfan Powered by Bayan