گناه شناسی

سیصد و سیزده فدائی منجی انسانهایی هستند حلال زاده، با تربیتی درست، با ایمانی استوار چون کوه، دارای کسب حلال و گوش،چشم،زبان،شکم و دامن پاک

احکام رقص از نظر مراجع تقلید!

 • ۶۱۶۶ نمایش
 • در ادامه می خوانید:

  حکم رقص جهت آموزش

  حکم رقص زن براى محرم

  حکم رقص مرد براى مرد

  حکم رقص زن براى مردان نامحرم

  حکم رقص زن براى مرد محرم

  حکم رقص انفرادى و دسته جمعى

  حکم شاباش و...

  1.     حکم رقص جهت آموزش چیست؟

  همه مراجع: حکم رقص را دارد و هدف یاد شده، هیچ تأثیرى در حکم ندارد.[1]

   

  2.     رقص زن براى محرم چه صورتى است؟

  آیات عظام فاضل، نورى، وحید، بهجت، سیستانى: بنابر احتیاط واجب زن نمى‏تواند براى محارم خود برقصد.[2]

  آیات عظام تبریزى، صافى، مکارم: رقص زن براى مردان حرام است، خواه محرم باشند یا نامحرم. [3]

  آیت الله خامنه‏اى، امام خمینى(ره): اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده شود، حرام است و در غیر اینصورت اشکال ندارد.[4]

   

  3.     شاباشى که در مجالس عروسى به فردى که مى رقصد مى دهند با توجه به اینکه با ارکست و موسیقى حرام همراه است چه صورت دارد؟

  اگر در برابررقص بدهند ودر واقع با اینکار اورا تشویق به رقص حرام بکنند حرام است. وخود مجلسى که ارکست و موسیقى لهوى داشته باشد هم حرام است.

   

  4.     حکم رقص مرد براى مرد را بیان کنید؟

  آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند).[5]

  آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، رقص مرد در حضور مردان جایز نیست.[6]

  آیات عظام صافى و مکارم: رقص مرد در حضور مردان حرام است.[7]

   

  5.     حکم رقص زن براى مردان نامحرم چگونه است؟

  همه مراجع: حرام است. [8]

   

  6.     رقص زن براى مرد محرم چگونه است؟

  آیات عظام امام و خامنه‏اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده شود، حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد.[9]

  آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، زن نمى‏تواند براى محارم خود برقصد.[10]

  آیات عظام تبریزى، صافى و مکارم: رقص زن براى مردان حرام است، خواه محرم باشند یا نامحرم. [11]

   

  7.     آیا رقص زن و مرد اشکال دارد؟

  آیات عظام امام و خامنه‏اى: رقص اگر باعث تحریک شهوت، ارتکاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است.[12]

  آیه‏اللَّه بهجت: به طور کلى رقص اشکال دارد.[13]

  آیه‏اللَّه تبریزى: رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن- در صورتى که در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشکال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است که مؤمن، از لهو اجتناب کند.[14]

  آیات عظام سیستانى و وحید: تنها رقص زن براى شوهر و بر عکس آن، جایز است.[15]

  آیات عظام صافى، فاضل و مکارم: تنها رقص زن براى شوهر جایز است.[16]

   

  8.     آیا چوب‏بازى و حرکات موزون و مانند آن اشکال دارد؟

  همه مراجع: این کار نیز نوعى رقص محسوب مى‏شود و حکم رقص را دارد.[17]

   

  9.     با سلام مى خواستم بدانم رقص باله که نوعى ورزش است ایراد دارد چون بیشتر شبیه به حرکات نمایشى است تا رقص مثل حرکاتى که با اسکیت انجام مى شود البته نه جلوى نامحرم.

  چنانکه گفته شده این کار نوعى رقص است و ورزش نیست و بنا بر نظر ایت الله مکارم رقص منشا فساد است و اشکال دارد و فرقى بین اقسام ان نیست 0 تنها رقص زن براى همسر خودش ان هم در صورتى که همراه کار حرامى مانند موسیقى مطرب نباشد و فقط در حضور همسر باشد جایز است. [18]

   

  10.آیا رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش جایز است؟

  آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى و وحید: آرى، رقص زن براى شوهر و بر عکس آن جایز است.[19]

  آیات عظام صافى، فاضل، مکارم و نورى: تنها رقص‏زن براى‏شوهر جایزاست.[20]

  آیه‏اللَّه بهجت: بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، براى یکدیگر جایز نیست.[21]

  تبصره 1. فرض مسئله جایى است که زن و شوهر براى یکدیگر در خلوت برقصند و کس دیگرى نباشد و نیز حرام دیگرى مرتکب نشوند (مانند گوش دادن به موسیقى حرام و مانند آن).

  تبصره 2. کسانى که فرموده‏اند رقص مرد براى همسرش جایز است، متذکر شده‏اند که هر چند این کار حرام نیست ولى سزاوار است مؤمن از آن اجتناب کند.

   

  11.آیا در حکم رقص فرقى بین رقص انفرادى و دسته جمعى هست؟

  خیر، تفاوتى بین آنها نیست.[22]

   

  12.رقصیدن داماد در مجلس زنان چه حکمى دارد؟

  آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب حرام یا ترتب مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد ولى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.[23]

  آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.[24]

  آیات عظام صافى و مکارم: حرام است.[25]

   

  13.آیا جایز است زن در شب عروسى (در مجلس زنان) غنا و آواز بخواند و عده‏اى به رقص و زدن بر روى میز و صندلى مشغول شوند؟ حکم چنین مجلسى از نظر شرع چیست (البته از آلات موسیقى استفاده نمی‏شود)؟

  همه مراجع (به جز تبریزى و خامنه‏اى): در فرض مذکور اشکال دارد.[26]

  آیه‏اللَّه تبریزى: اگر مرد یا پسر ممیز در مجلس زنانه حضور نداشته باشد و از موسیقى لهوى نیز استفاده نکنند، آواز زن در مجلس زنان و رقص زن براى زنان و زدن بر میز و صندلى و مانند آن- که از آلات موسیقى محسوب نمى‏شود- اشکال ندارد.[27]

  آیه‏اللَّه خامنه‏اى: اگر کیفیت زدن به شیوه متداول در عروسى‏هاى سنتى باشد و لهو محسوب نشود و نیز رقص زن براى زنان، باعث تحریک شهوت و یا مفسده دیگر نگردد، اشکال ندارد.[28]

   

  14.آیا رقص دختر و پسرى که به سن تکلیف نرسیده‏اند اشکال دارد؟ دیدن آن چه حکمى دارد؟

  همه مراجع: دختر و پسر نابالغ تکلیف ندارند و دیدن آن نیز اگر باعث مفسده نشود اشکال ندارد ولى بهتر است آنان را به رقص تشویق نکنند.[29]

   

  15.آیا نگاه به رقص از تلویزیون داخلى و خارجى اشکال دارد؟

  همه مراجع: نگاه به رقص از تلویزیون، اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام و یا مفسده گردد، جایز نیست.[30]

  تبصره. نگاه به رقص از طریق تلویزیون، حکم حضور در مجلس گناه را ندارد مگر آنکه باعث گناه و مفسده شود.

   

  16.آیا نگاه به رقص در مجلس عروسى جایز است؟

  همه مراجع: اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام یا تأیید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست.[31]

   

  17.چرا رقص زن بر زن حرام رقص مرد بر مرد حرام است در حالى که زنان در حمام عمومى و مردان نیز در حمام عمومى یکدیگر را برهنه مى بینند.

  گرچه حرمت رقص مرد بر مرد و زن براى زن اگر مستلزم و توأم با مفسده دیگرى نباشد، امرى اتفاقى بین همه فقها نیست، بلکه به فتواى مقام معظم رهبرى و آیه الله تبریزى هر دو مورد فوق جائز است، البته بقیه فقها آن را حرام دانسته اند، با وجود این، مسأله رقص غیر از مسأله برهنگى بدن و نمایاندن آن به دیگران است چون مسئله حرمت رقص از باب لهو بودن آن است که بر اساس روایات، یکى از مصادیق آن رقص است. اما مسئله نمایان شدن بدن در بحث حرمت نگاه به بدن نامحرم که باعث تهییج شهوات مى شود است، و از جهت شرعى زن بر زن و مرد بر مرد محرم است و نگاه به بدن آنان جز مواضع خاص حرمتى ندارد مگر آن که در همین حد نیز مستلزم گناه یا مفسده دیگرى باشد.

  _______________________________________

  [1] . دفتر: همه.

  [2] . آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2 س 574 دفتر: آیات عظام وحید، سیستان، بهجت.

  [3] . آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 534 آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 آیت الله تبریزى، استفتاءات، س. 1067

  [4] . آیت الله آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1168 دفتر: امام خمینى.

  [5] . تبریزى، استفتاءات، س 1042 خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1168 دفتر: امام.

  [6] . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 سیستانى،gro.inatsis رقص ش 9 نورى، استفتاءات، ج 2 س 574 بهجت، توضیح‏المسائل، متفرقه، م. 1

  [7] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 537 صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س. 1580

  [8] . تبریزى، استفتاءات، س 1067 خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1168 دفتر: همه.

  [9] . خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1168 دفتر: امام.

  [10] . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 نورى، استفتاءات، ج 2 س 574 دفتر: بهجت، سیستانى و وحید.

  [11] . مکارم، استفتاءات، ج 2، س 534 صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 تبریزى، استفتاءات، س. 1067

  [12] . خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1168 دفتر: امام.

  [13] . دفتر: بهجت.

  [14] . استفتاءات، س. 1042

  [15] . سیستانى،gro.inatsiS رقص ش 7 دفتر: وحید

  [16] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 نورى، استفتاءات، ج 2 س. 574

  [17] . خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1179 دفتر: همه.

  [18] . (استفتاات جدید ایت الله مکارم ج 1 س 535)

  [19] . امام، استفتاءات، ج 2، (مکاسب محرمه)، س 35 تبریزى، استفتاءات، س 1042 و 1067 خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1171 سیستانى،) gro.inatsis رقص) ش 7 دفتر: وحید.

  [20] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 534 و 535 صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س 1580 فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 و 1738 نورى، استفتاءات، ج 2 س. 574

  [21] . دفتر: بهجت.

  [22] . آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1169 و دفتر همه.

  [23] . تبریزى، استفتاءات، س 1067 و 1042 خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1168 دفتر: امام.

  [24] . فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 نورى، استفتاءات، ج 2 س 575 و 573 و 574 دفتر: بهجت، سیستانى و وحید.

  [25] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 535 و 537 صافى، جامع‏الاحکام، ج 2، س. 1580

  [26] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 535 صافى، جامع‏الاحکام، ج 1، س 1023 فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1736 و 1737 دفتر: امام، بهجت، سیستانى، وحید و نورى

  [27] . تبریزى، صراط النجاه، ج 6، س 1456 و 1448 و. 1444

  [28] . خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1133 و 1134 و. 1166

  [29] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 536 خامنه‏اى، اجوبه‏الاستفتاءات، س 1175 دفتر: همه.

  [30] . مکارم، استفتاءات، ج 1، س 821 خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1169 دفتر: همه مراجع.

  [31] . آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 821 آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 1169 دفتر همه مراجع.

  بسم الله الرحمن الرحیم
  حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام:
  الذُّنوبُ الدّاءُ، و الدَّواءُ الاستغِفارُ، و الشِّفاءُ أن لا تَعودَ.
  گناهان بیماری‎اند و دارو استغفار است و شفایش به این است که به گناه باز نگردند.
  با توجه به حدیث شریف بیماری جامعه ما و افراد آن گناه است و بدترین بیماری آن است که صاحب آن از وجودش مطلع نباشد یا آنرا بیماری نداند.
  سعی بنده این است که به عنوان یک طلبه علوم دینی به انجام وظیفه در جبهه جهاد جنگ نرم به معرفی مصادیق، ریشه ها و علل بروز گناهان، آثار و عواقب دنیوی و اخروی، معرفی راه های پیشگیری و درمان گناه بپردازم.
  در ضمن محوریت با بحثهای گناهان شایع و مبتلی به است.
  باشد که مرضی رضای پروردگار متعال و باعث خشنودی مولایمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شود.
  موضوعات
  پیوندها
  Designed By Erfan Powered by Bayan